Oferta

  

Cennik:
  
Sesja psychoterapii indywidualnej (do 60min.) - 80zł.
 
Sesja psychoterapii dla par (90-120min.) - 150zł.
 
Zniżka dla studentów (do 60 min.) - 60zł.
  
Sesje psychoterapii odbywają się w terminie ustalonym telefonicznie.
 
 
Kilka słów o zasadach spotkań z psychoterapeutą:
 
W ramach spotkania konsultacyjnego (zazwyczaj jednego, dwóch, ale bywa, że kilku) zostanie określony obszar trudności, którymi pacjent chciałby się zająć w ramach psychoterapii.
 
Psychoterapia może mieć charakter psychoterapii krótkoterminowej (kilka, kilkanaście sesji), jeśli pracujemy nad konkretnymi problemami lub psychoterapii długoterminowej (rok, i dłużej) jeśli praca zmierza ku głębokiej zmianie funkcjonowania i służy głębszemu poznaniu siebie.
 
Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają do 60 minut.
 
W przypadku spóźnienia obowiązuje pełna odpłatność za sesję, sesja zaś nie zostaje przedłużana. W sytuacjach losowych można odwołać wcześniej umówioną sesję do 24h przed ustalonym terminem.
 
W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty. Chyba, że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
 
Czas trwania terapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z terapeutą.
 
Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np.: rodziny, osób postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta czy osób trzecich, jak i sytuacje określone prawem.
 
Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, psychoterapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje - za wiedzą pacjenta. By terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.