Psychoterapia

Psychoterapia leczy duszę. Jest drogą rozwoju osobistego, treningiem w sprawnym poruszaniu się w otaczającej nas rzeczywistości i ekscytującym odkrywaniem świata wewnętrznego. Sama w sobie jest nieustannie rozwijającą się dziedziną naukową. Jest najskuteczniejszą dowiedzioną naukowo metodą leczenia zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości oraz leczenia depresji i innych zaburzeń klasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Brak skutków ubocznych i minimalne zagrożenie nawrotami objawów dają jej ogromną przewagę nad tradycyjnym leczeniem farmakologicznym. Wielość podejść (modalności) psychoterapii różni się założeniami teoretycznymi, jednak o tym, co decyduje o sukcesie terapii jest kontakt między psychoterapeutą a pacjentem.

 

Psychoterapia ? co to takiego?

Psychoterapia to w znacznej mierze rozmowa, której celem jest pomoc w zrozumieniu zgłoszonego problemu oraz pomoc w znalezieniu rozwiązania. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi odkryć jego własny potencjał, uruchomić procesy zdrowienia, pokonać wewnętrzne ograniczenia. Dzięki temu pacjent jest w stanie samodzielnie radzić sobie z trudnościami czy urazowymi doświadczeniami z przeszłości, które wcześniej były związane z cierpieniem i dyskomfortem życiowym.

 

 

Spotkanie i co dalej?

Pierwsze spotkanie (lub kilka spotkań) to konsultacja ? zaczyna się od zgłoszenia sprawy, którą chce się zająć pacjent. To czas na wstępne poznanie, które pomaga jasno sformułować problem. Jako pacjent możesz zadać swojemu terapeucie wszystkie nurtujące Cię pytania. Jeśli zdecydujesz się na terapię u konkretnego psychoterapeuty, zostanie zawarty ustny kontrakt na pracę nad konkretnym problemem/problemami. Kontrakt psychoterapeutyczny określa czas trwania terapii, ilość i częstotliwość spotkań oraz zasady, których należy przestrzegać będąc w terapii.

 

 

Jak to działa?

Między psychoterapeutą a pacjentem nawiązuje się relacja o szczególnym znaczeniu. W dającej poczucie bezpieczeństwa atmosferze zaufania tworzy się sojusz terapeutyczny, który pokazuje, że pacjent i psychoterapeuta mają wspólny cel, w kierunku którego zmierzają. Dzięki pomocy psychoterapeuty pacjent ma możliwość głębszego zrozumienia problemu, spojrzenia na niego z innej strony. To pokazuje kierunek pracy nad sobą i nieznane dotąd możliwości pokonania życiowych przeszkód. Psychoterapeuta stara się dostosować metody i techniki pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta.